» STEENKOOL

Wat is dit?


HET ONTSTAAN VAN STEENKOOL
De geologische geschiedenis van de aarde is in verschillende tijdperken verdeeld. Een van deze tijdperken wordt steenkooltijdperk of Carboon genoemd. De in Zuid-Limburg voorkomende steenkool is in het steenkooltijdperk gevormd.
Algemeen wordt aangenomen dat steenkool is ontstaan uit plantenresten. In het dak, alsook in de vloer van een koollaag worden plantenafdrukken gevonden. De volgende foto's tonen een reeks fossielen van Carboon-planten, als afdruk bewaard gebleven.

Alethopteris varen
Boring XIX,
Nederland

Lonchopteris,
varen
Staatsmijn Maurits,
Nederland

Astherothecopsis varen
Oranje Nassau
Mijnen,
Nederland

Lepidodendron
wolfsklauw,
schubboom
Onbekende
herkomst.

Annularia.
Bladvorm van een
paardestaart
Saar Duitsland.

Calamites
paardestaart,
bloemstengel
Staatsmijn Emma,
Nederland

Sigillaria,
wolfsklauw,
zegelboom
Staatsmijn Hendrik,
Nederland.

Calamites
in schalie
Schotland.

Annularia
bladvorm van
een paardestaart
Wilmington,
Illinois, USA


In het tijdperk waarin onze steenkool is gevormd, lag Zuid-Limburg, dat aan voortdurende daling onderhevig was, gelijk met of even boven de zeespiegel. Door voortdurende aanvoer van zoetwater door de rivieren ontstond een zoetwater-moeras.
Op de vochtige vlakte ontwikkelde zich een weelderige plantengroei, mede beďnvloed door het toen heersende klimaat.


 Impressie van een Carboonwoud. Impressie van een Carboonwoud.

                   Cordait               
 
                                                                         
Lepidodendron.                                                                                                       

Bomen en planten stierven af en zakten in het moeras weg. Nieuwe planten schoten op en stierven weer af. Uiteindelijk vormde zich een steeds dikker wordende laag plantenresten, die onder de waterspiegel verdween. Hoe dik de laag plantenresten werd hing af van de tijdsduur waarover de plantengroei zich kon handhaven. Er zijn lagen plantenresten gevormd van enkele meters dikte tot zestig meter en meer.


 

Moeras met plantengroei.


 

Verdronken Carboonwoud.


 Kwam tengevolge van een sterke bodemdaling het carboonwoud onder het waterniveau te liggen, dan eindigde de plantengroei. Het door de rivieren meegevoerde materiaal bezonk en zette zich af op de laag plantenresten. De laag zand, klei enz. werd afhankelijk van de tijdsduur en de hoeveelheid meegevoerd materiaal steeds dikker.

VOLGENDE PAGINA
[ terug... ]Omhoog


..

Fale hafez


Tabire khabCopyright 2002-2019