» ALGEMENE GEOLOGIE

Wat is dit?

De oude Grieken meenden, dat de Aarde bestond uit vuur, aarde, water en lucht. Aarde en lucht zijn overal, hier zijn water en vuur (geen echt vuur maar alleen een uiting van de warmte in de aardbol) verenigd aan de Cabo de Gata (Zuid-Spanje) aan de Middellandse Zee. Vulkanische gesteenten zijn er op spectaculaire wijze door zon, wind en water geprofileerd.

Het landschap dat we dagelijks om ons heen zien is ons zo vertrouwd dat we er meestal niet meer over nadenken hoe dit zo is ontstaan. Maar als we op vakantie zijn in een voor ons vreemde omgeving, vragen we ons vaker af hoe de verschillende landschappelijke elementen die we daar dan zien, kunnen zijn gevormd. Hoe ontstaan die enorme gebergteketens? Wat is de oorsprong van die rokende vulkaan? Hoe komt het dat we soms hoog in de bergen fossiele overblijfselen van zeedieren vinden? Waarom kronkelt die rivier in zon diep dal? Hoe kan het keiharde gesteente op zon mooie wijze worden verplooid?
Vragen waar we niet n, twee, drie een antwoord op weten.

De geologie, de wetenschap van de kennis van de aarde, probeert antwoord te geven op dit soort vragen. Geologie omvat een groot aantal richtingen, zoals de sedimentologie, vulkanologie, paleontologie, mineralogie, petrologie en geofysica. De algemene of fysische geologie bestudeert de processen die de aardkorst veranderen, afbreken en opbouwen. Deze richting fungeert als het ware als koepel en verbindingselement tussen een aantal deelgebieden die verklaringen geven voor grootschalige geologische structuren op aarde. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de verdeling van land en zee; het voorkomen van gebergten of vlakke gebieden midden in een uitgestrekt landgebied of langs de zeekust; het voorkomen van vulkanen. Deze liggen vaak in duidelijk afgebakende stroken op Aarde en moeten dus een relatie hebben met de grote structuren van de aardkorst.


Daarnaast zijn er kleinschaliger verschijnselen: op de ene plaats vinden we zachte modder, op een andere plaats een indrukwekkende complexiteit van allerlei harde gesteenten met een grote variatie aan mineralen.
Het doel van de algemene geologie is dan ook te onderzoeken door welke processen de aardkorst de samenstelling en het uiterlijk heeft gekregen zoals we die nu om ons heen zien.

Waarom berg, waarom dal?
Bij geologie krijg je te maken met processen die onvoorstelbaar lange tijd duren. De resultaten daarvan, zoals fraaie vloeiende plooien in harde gesteenten, zijn in menselijke tijd niet voor te stellen. Gesteenten die honderden miljoenen jaren oud zijn liggen hier en daar aan de oppervlakte, soms met overblijfselen van wat toen leefde. Een gebergte van tientallen miljoenen jaren oud is in geologische context nog jong
De Aarde is een unieke planeet, zij bezit een eigen warmtebron die haar de mogelijkheid geeft de aardkorst te laten bewegen. De aardkorst is geen geheel maar bestaat uit stukken die ten opzichte van elkaar bewegen, sommige delen wijken uit elkaar, andere komen naar elkaar toe en er kunnen botsingen optreden. Deze beweging ontstaat door plaatselijke verschillen in warmtetransport door de aardbol; het is veruit het belangrijkste proces dat zich op Aarde afspeelt. Dit proces heet de plaattektoniek. Alle grote structuren van de aardkorst en van het aardoppervlak worden door dit mechanisme veroorzaakt en benvloed.


De opbouw van de aardkorst gebeurt door krachten in de Aarde zelf, die een gevolg zijn van de plaatbewegingen.
Dit zijn de endogene processen.
De landschapsvormen om ons heen worden in belangrijke mate gevormd door krachten die van buitenaf op het aardoppervlak inwerken, dit zijn de exogene processen.

[ terug... ]Omhoog


..

Fale hafez


Tabire khabCopyright 2002-2019