» GEOLOGIE VAN EUROPA
Geologie van Europa

Het oudste dagzomend gedeelte van Europa is het precambrisch schild (Baltische schild). Het bevindt zich in het oosten van Europa en in Scandinavië is het door erosie sterk verlaagd.

Tijdens de Caledonische plooiing werden de hooglanden van Noord-Ierland, ...

lees meer...Ga verder

» WAT IS GEOLOGIE

Geologie is voor velen onder jullie een relatief onbekende tak van de natuurwetenschappen. De meesten onder U denken dan aan geologische thema’s die sporadisch aan bod zijn gekomen in de lessen Aardrijkskunde in de humaniora, of aan nieuwsberichten over verwoestende aardbevingen ...

lees meer...Ga verder

» GEOLOGIESCHE BEGRIPPENLIJST
- A -
aardkorst
Het bovenste deel van de aarde, dat uit vast gesteente bestaat.

adsorptiecomplex
De benaming van klei en humus die de eigenschap hebben water en voedingsstoffen vast te houden en weer af te geven aan de plantenwortels.

afzettingen van calais
Ook wel "oude blauwe zeeklei". Voornamelijk ...

lees meer...Ga verder

» ALGEMENE GEOLOGIE
De oude Grieken meenden, dat de Aarde bestond uit vuur, aarde, water en lucht. Aarde en lucht zijn overal, hier zijn water en “vuur’’ (geen echt vuur maar alleen een uiting van de warmte in de aardbol) verenigd aan de Cabo de Gata (Zuid-Spanje) aan de Middellandse Zee. Vulkanische gesteenten zijn er op spectaculaire wijze door zon, ...

lees meer...Ga verder

» ENDOGENE PROCESSEN
Endogene Processen
Ontstaan van aarde en dampkring
Ongeveer 4,5 miljard jaar geleden is door verdichting van een gas- en stofwolk de aarde ontstaan ...

lees meer...Ga verder

» EXOGENE PROCESSEN
Verwering
= de veranderingen die het gesteente ondergaat door de inwerking van organismen of weerselementen (temperatuur, neerslag).

Fysische verwering

Het gesteente valt uiteen tot gruis zonder dat de mineralogische samenstelling verandert. Deze vorm van verwering wordt beïnvloed door temperatuur en neerslag en door biologische ...

lees meer...Ga verder

» DE AARDE

Hoe is de aarde ontstaan?


De aarde is ongeveer 5.000.000.000 (5 miljard) jaar geleden ontstaan uit een wolk van gas, stof en puin.  Dat gas ontstond toen het heelal werd "geboren". Het stof en het puin kwamen van sterren.

De Aarde is een grote bal met ...

lees meer...Ga verder

» OUDERDOM VAN DE AARDE
Wetenschappers, filosofen en bizarre fantasten hebben lang gespeculeerd over de leeftijd van de aarde.
In 1650 verkondigde bisschop James Ussher dat de wereld was ontstaan in 4004 v.C. Niemand was hierover verbaasd. De datum werd algemeen geaccepteerd en in de kantlijn van de King-James-bijbel werd het gedrukt. Maar hoewel Usshers ...

lees meer...Ga verder

» VORM VAN DE AARDE
De Oerknal
In het begin was er enkel een enorme, massieve, gasachtige plek in ons lege heelal. Op hetzelfde moment en willekeurig wordt er genoeg energie geproduceerd om de binding van de zwaartekracht, die dit massieve lichaam bij elkaar houdt, te breken, en door heel de ruimte te exploderen in ontzettend hete deeltjes.
In ...

lees meer...Ga verder

» DE JONGE AARDE
Waarom het gedaan wordt, is mij een raadsel, maar sommige mensen willen kost wat kost met valse argumenten aantonen dat de Aarde gewoon veel jonger is dan ze werkelijk is. Over het feit of ze hierbij gewoon liegen of zich gewoon slecht inlichten, spreek ik mij niet uit, maar ik ga hier aantonen dat ze het bij het verkeerde eind hebben. Hierbij ga ik ...

lees meer...Ga verder

» WAT IS GOUD

Goud
goud is een glimmend en geelkleurig metaal. Omdat het heel moeilijk is om het te vinden en het veel waard is, noemen we het een edelmetaal.
Zilver is net al goud ook een edelmetaal. Bijna iedereen zou ...

lees meer...Ga verder

» VULKANEN
Vulkaan
Je zou de aardbol kunnen vergelijken met een appel. Het klokhuis is de gloeiendhete kern, het vruchtvlees is de dikke, stenen mantel, en de schil is de korst waarop wij leven. In vergelijking met de mantel is de korst heel dun. Hij rust op het harde gesteente van de buitenmantel. Daaronder is het zó heet dat het steen er ...

lees meer...Ga verder

» AARDBEVING
De aardkorst (lithosfeer) bestaat uit een aantal bewegende delen of platen, die voortdurend botsen en weer uit elkaar drijven. Totaal zijn er éénentwintig platen, negen grote en een twaalftal kleinere. De zes continenten liggen op evenzoveel grote platen, en worden continentale platen genoemd. De overige platen zijn oceaanplaten en vormen het grootste ...

lees meer...Ga verder

» DE GOUDEN STANDAARD
Ieder land kan een bepaalde hoeveelheid goud omzetten in biljetten. Dus in papiergeld. Tot 1930 was het de gewoonte, dat er in een land evenveel goud in de kluis van de regering lag als er papiergeld in gebruik was. Tussen de eerste en de tweede wereldoorlog bleek eigenlijk al snel, dat dit niet langer ging, omdat er te weinig papiergeld was. Ook als ...

lees meer...Ga verder

» MINERALOGIE

Als je aan mineralogie denkt denk je vaak aan stenen. Je kunt ook makkelijk in de war raken want de mineralogie is officieel erg breed. Het is de studie naar de chemische bestandsdelen, physische en chemische eigenschappen, kristalstructuren ...

lees meer...Ga verder

» WAT IS DIAMANT
Wat is Diamant?

Super Symmetrie
In de groep metalloïden worden niet alleen de metalen ondergebracht, maar ook niet-metalen zoals koolstof en zwavel. Hieronder valt dus ook grafiet en diamant.


lees meer...Ga verder

» WAT ZIJN DE EDELSTENEN
WAT ZIN EDELSTENEN
Edelstenen zijn bijzondere mineralen. Ze zijn mooi om te zien, meestal duurzaam en in veel gevallen zeldzaam. Om de schoonheid te bevorderen worden ze vaak geslepen. Door hun schoonheid en zeldzaamheid zijn edelstenen over het algemeen kostbaar. Ze worden dan ook veel nagemaakt. Ook ...

lees meer...Ga verder

» HOE ZIJN DE EDELSTENEN ONTSTAAN?
» DE VORM VAN EDELSTENEN EN SCHAAL VAN MOHS:
               ...

lees meer...Ga verder

» WAAR ZIJN EDELSTENEN TE VINDEN?
» STEENKOOL

HET ONTSTAAN VAN STEENKOOL
De geologische geschiedenis van de aarde is in verschillende tijdperken verdeeld. Een van deze tijdperken wordt steenkooltijdperk of Carboon genoemd. De in Zuid-Limburg voorkomende steenkool is in het steenkooltijdperk gevormd.
Algemeen wordt aangenomen dat steenkool is ontstaan uit plantenresten. ...

lees meer...Ga verder

» URANIUM

Uranium
Atoomnummer     92
Atoommassa     238,03 g.mol -1
Elektronegativiteit volgens Pauling   1,7
Dichtheid   18,95 g.cm-3 bij 20°C
Smeltpunt   1132 °C
Kookpunt   3818 °C
Vanderwaalstraal   0,121 nm
Ionstraal   0,103 nm (+3) ; 0,093 nm (+4)
Isotopen   3
Elektronen Schil   [ Rn ] 5f3 6d1 7s2 ...

lees meer...Ga verder

» GEVAAR IN DE MIJNEN
GEVAAR IN DE MIJNEN: ontploffingen door mijngas: Mijgas is zeer gevaarlijk: het is kleurloos, reukloos, onzicht-baar, giftig en zeer explosief. Elke ploeg heeft een mijnlamp bij. Ze wordt niet alleen gebruikt voor verlichting maar ook om mijngas op te sporen. Zodra er gas in de lucht was, ontstaat er een lichtkrans rond de vlam. Er volgt een kleine ...

lees meer...Ga verder..

Fale hafez


Tabire khabCopyright 2002-2019