» WAT IS GOUD

Wat is dit?


Goud
goud is een glimmend en geelkleurig metaal. Omdat het heel moeilijk is om het te vinden en het veel waard is, noemen we het een edelmetaal.
Zilver is net al goud ook een edelmetaal. Bijna iedereen zou goud wel willen hebben, omdat het mooi en heel erg duur is.
Bijna alle metalen hebben een glans die licht weerkaatst, en het bijzondere aan goud is, dat het die glans nooit kwijtraakt.
Veel gouden munten uit de Romeinse Tijd hebben nog steeds hun geelkleurige glans.

Smeltpunt
Goud smelt bij 1062 graden Celsius. Het wordt vaak tot het smeltpunt verhit, om er baren van te maken. Goud heeft een dichtheid die 19,3 keer zo groot is als water en 3 keer zo groot als ijzer.


GOUDGEHALTE
Bij sieraden spreken we van karaten. Als je weet hoeveel karaat goud in een sieraad zit, weet je dus ook hoe zuiver het goud is. Als het goud 24 karaats is, is het helemaal zuiver. Helemaal zuiver goud wordt nooit bij sieraden gebruikt. Het zou veel te snel afslijten, omdat het erg zacht is.

In Nederland kennen we drie goudgehalten:
-14 karaats, dat wil zeggen 14 24ste deel is goud. de rest (10 24ste deel) is van een ander metaal, bijv. zilver.
-18 karaats

-20 karaats
goudbaar bekeken door een loep

Goudmijnen
Op sommige plaatsen op de wereld wordt goud in de grond gevonden. Tussen dikke lagen steen liggen heel dunne laagjes steen waar goud doorheen zit. Je kunt goud niet zomaar uit de grond halen, als je een kuil graaft. Het goud zit meestal heel erg diep in de grond. Daarom worden door mensen mijnen gemaakt. Diep onder de grond worden gangen gegraven. Eerst gangen, die van boven naar beneden gaan. Zo'n gang heet een schacht. De mijnwerkers gaan met een lift door de schacht naar de zijgangen onder de grond. Diep in de grond hakken mijnwerkers het goudgesteente los. De brokken steen worden daarom fijngemalen tot alles gruis is. Daarna worden de kleine stukjes goud uit het gruis gezocht.


Rivieren
Niet alleen in mijnen wordt goud gevonden. Op de boden van sommige rivieren ligt ook goud. Als de rivier hard stroomt, schuurt het water steeds een klein beetje van de grond of rotsen af. Die weggeschuurde grond heet slib. Soms zit er goud tussen slib. Kleine korreltjes of klompjes goud worden dan door het rivierwater

meegenomen. Op de plaatsen waar het rivierwater langzaam stroomt, zakken het slib en de stenen naar de bodem. Met een baggermachine wordt het slib uit de rivier opgegraven. Het slib hoeft niet meer fijngemalen te worden. De kleine stukjes goud kunnen zo uit het slib gezocht worden.


In de fabriek
In de fabriek wordt het zuivere goud heel warm gemaakt. Dat gebeurt in grote ovens. Als goud warm gemaakt wordt, wordt het zacht. Zelfs zo zacht dat het vloeibaar wordt. Het vloeibare goud loopt uit de oven en komt in een goot terecht. Door de goot komt het vloeibare goud in vormen. Als het goud daar weer koud wordt, wordt het hard. De stukken goud kunnen dan uit de vormen getild worden. Een stuk goud ziet er dan net uit als een plat brood. zo'n gouden brood noemen we een baar.


Vindplaatsen
Jaarlijks wordt er ruim 1 1/2 miljoen kilo goud gevonden. Dat lijkt erg veel, maar goud is heel zwaar. Die 1 1/2 miljoen kilo goud kun je bijvoorbeeld opbergen in een grote schuur van ongeveer vijf meter breed, acht meter lang en bijna twee meter hoog. Dat goud levert een onvoorstelbare hoeveelheid geld op. Voor 1 ounce (Engelse maat = 31,1 gram) moest men in januari 1980 meer dan 700 euro betalen. Zo'n ounce is niet meer dan een "mespuntje" goud. Het meeste goud wordt gevonden in Zuid-Afrika (50% van al het goud dat gevonden wordt). Dan komen de Sovjes-Unie(21%), Canada(8%), de Verenigde Staten (%) en Australie (2%). In Nederland wordt geen goud gevonden.


GESCHIEDENIS   We weten niet wie voor het eerst goud gevonden heeft. Goud is waarschijnlijk het allereerste metaal, dat mensen leerden kennen.


Het graf van Toetanchamon
We vermoeden dat de Egyptenaren zijn begonnen met het zoeken en gebruiken van goud. Het Egyptische woord nub betekent goud. Ook toen het goud in Egypte op was, haalden ze het uit Klein Azie. Veel gouden voorwerpen werden in 1923 gevonden. Ze ontdekten toen het graf van Toetanchamon. Toetanchamon was een farao die in de veertiende eeuw voor Christus leefde. In zijn graf vond men een schat van goud, edelstenen en kunstwerken. Heel bekent is het gouden dodenmasker.

De azteken en de Inca's
Niet allen de Egyptenaren zijn begonnen met goud te delven. Toen de Spanjaarden Amerika in hun bezit hadden, troffen ze daar veel goud aan. In 1518 kwam de Spanjaard Cortez met een leger van zeshonderd man in Mexico aan. Hij trok het binnenland in en slaagde erin de Aztekenkoning Montezuma de 2e te verslaan. Hij sleepte een onnoemelijke hoeveelheid goud van de Azteken naar Spanje. Pizarro nam de Incakoning gevangen en wilde een losprijs. Die losprijs bestond uit het vullen met goud van een kamer, waarin de Incakoning gevangen zat. Ze moesten alle gouden voorwerpen omsmelten tot staven.


De goldrush
Goud trekt veel mensen aan. Dat bleek wel in 1848 in de Verenigde Staten. John Sulter, een Amerikaan, was bezig met het bouwen van een zaagmolen. Zijn helper, James Marshall, zag bij toeval dat er wat gele stukken metaal tussen het grind dat uit de rivier kwam zat. Natuurlijk werden ze ontzettend nieuwsgierig. Ze hadden zomaar wat goudklompjes, ook wel nuggets genoemd, ontdekt. Die ontdekking had grote gevolgen. Meer dan veertig duizend avonturiers uit alle delen van Amerika en Europa gingen op zoek naar goud. Nog erger was het toen er in 1896 goud gevonden werd in Klondike (een plaats in Alaska). De "en op goud", in het Engels heet het de "goldrush", heeft heel wat vechtpartijen opgeleverd. Maar er waren niet alleen goldrushes in Amerika, maar ook in Australie.


[ terug... ]Omhoog


.



.

Fale hafez


Tabire khab



Copyright 2002-2019